Nhằm thực hiện công tác quản lý & chăm sóc sức khỏe cho người lao động, Alphaway tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ cho CBNV như sau:

1. Đối tượng

Toàn thể CBNV APW.

2. Địa điểm

– Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh – 8Đ. Châu Văn Liêm, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thời gian

– 8:00 – 11:30, Thứ Bảy, ngày 13/04/2024: 𝐌𝐁 𝐎𝐧𝐬𝐢𝐭𝐞, 𝐌𝐁 𝐏𝐚𝐜𝐤𝐚𝐠𝐞, 𝐌𝐁 𝐁𝐲𝐭𝐞𝐥𝐢𝐧𝐤, 𝐀𝐁𝐁 𝐎𝐧𝐬𝐢𝐭𝐞, 𝐌𝐁𝐒, 𝐌𝐈𝐂.

– 8:00 – 11:30, Chủ Nhật ngày 14/04/2024: 𝐒𝐇𝐁 𝐎𝐧𝐬𝐢𝐭𝐞,𝐓𝐂𝐁 𝐎𝐧𝐬𝐢𝐭𝐞, 𝐓𝐏𝐁 𝐎𝐧𝐬𝐢𝐭𝐞, 𝐇𝐎, 𝐕𝐏𝐁 𝐎𝐧𝐬𝐢𝐭𝐞, 𝐈𝐦𝐨𝐜𝐡𝐚.


Tin liên quan