Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng & là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh của Công ty. Trong đó Alphaway luôn quan tâm phát triển phong trào thể dục thể thao với nhiều nội dung phong phú, khuyến khích mọi nhân viên tham gia. Một trong số đó là hoạt động đá bóng được tổ chức và thứ 2 hàng tuần.

Hoạt động bóng đá ngoài ý nghĩa rèn luyện sức khỏe, còn là hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các phòng ban trong Công ty. Qua đó góp phần nâng cao tinh thần lao động, hiệu quả trong công việc, hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ được giao.

Việc thực hiện các hoạt động thể dục – thể thao của Alphaway đã góp phần trong việc thực thi văn hóa doanh nghiệp tại Công ty, khẳng định bản sắc và nét đẹp về văn hóa cũng như tinh thần của cán bộ nhân viên tại Công ty. Alphaway hy vọng rằng, phong trào thể thao của công ty ngày càng phát triển và trở thành sự giải trí hữu ích, là cơ sở trong sự phát triển của công ty.


Tin liên quan