Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng từ lập kế hoạch đến thiết kế, thực hiện, phát triển và vận hành.

Việc phát triển một WEB linh hoạt với trải nghiệm người dùng tuyệt vời để đáp ứng yêu cầu của khách hàng chẳng hạn như tạo ra nhiều tác phẩm có nội dung phong phú như hệ thống CMS được coi là ưu tiên hàng đầu.

Để đạt được mục tiêu, việc lập kế hoạch và điều hành luôn được cân nhắc kỹ lưỡng.

Chúng tôi có các kỹ sư xuất sắc có thể phát triển một hệ thống WEB đầy đủ chức năng được bảo trì dễ dàng và có giao diện người dùng đẹp mắt với trải nghiệm người dùng tốt.
Chúng tôi tư vấn và áp dụng công nghệ phù hợp nhất cho dự án từ front-end đến back-end để phát triển, dựa trên yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh việc phát triển web EC với sự tùy chỉnh dựa trên EC-CUBE,
chúng tôi đang phát triển nhiều hệ thống WEB có thể mở rộng như:

  • Thương mại điện tử
  • Đặt hàng định kỳ qua hệ thống email
  • Trang web bán bất động sản và căn hộ
  • Catalog site (gallery, brand, etc…)
  • Hệ thống ASP (application service provider)
  • Website công ty
  • Hệ thống SNS

Về cơ sở hạ tầng như máy chủ cần thiết cho trang web hoặc ứng dụng, chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn diện việc xây dựng và bảo trì dựa trên đề xuất.

Công nghệ

Chúng tôi đang phát triển một phần mềm đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng

Các kỹ sư lành nghề của chúng tôi luôn tuân thủ và giữ đúng thời hạn quy định cũng như cung cấp giải pháp có thể giải quyết tất cả các yêu cầu đã xác định.

Ngôn ngữ

PHP(Cake, Fuel, Laravel), JAVA(Struts, Spring, Seasar2), RUBY(Rails), JavaScript (Angular, NodeJs, JQuery)

Công cụ quản lý

GitHub, GitLab, SVN
Redmine, Trello, Backlog

OS + Database, Virtual Machine

Red Hat Linux, CentOS, Solaris, AIX,  WindowsServer, Oracle, MySQL, PostgreSQL, DB2, Sybase, KVS, VMware

Midware

IIS, Apache, Tomcat, JBoss, WebSphere, ApacheAXIS