Để có một phần mềm chất lượng tốt hơn và thành công, điều quan trọng là phải thực hiện kiểm thử chất lượng cao.

Chúng tôi cung cấp nhiều loại dịch vụ thử nghiệm khác nhau theo yêu cầu của khách hàng, chẳng hạn như

  • Unit testing
  • Combination testing
  • Performance testing
  • Security testing
  • Usabiliity testing
  • Compatibility testing
  • Automation testing

Chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm và thành tích trong việc cung cấp dịch vụ kiểm thử

  • Công cụ kiểm tra tự động hóa được phát triển riêng
  • Thực hiện hội thảo kiểm thử và các khoá học nâng cao kiến thức và kỹ năng của kỹ sư
  • Thực hiện đầy đủ vòng đời:

Specifications inspection

Test plan

Test design

Test implementation

Acceptance test