Việc chuyển đổi hệ thống của chúng tôi dựa trên việc điều tra dựa trên thực tế và thực hiện nhất quán các quá trình:

 • Lập kế hoạch chuyển đổi
 • Thiết kế chuyển đổi
 • Chuyển đổi tài nguyên
 • Testing


Trong khi hệ thống hiện tại đang chạy,
quá trình chuyển đổi được thực hiện sang môi trường ổn định để giảm thiểu ảnh hưởng đến công việc kinh doanh hàng ngày.

Các vấn đề cơ bản

Vấn đề sau có thể được tối ưu hóa từ kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi trong công ty:

・Chi phí bảo trì cao
・Sự phụ thuộc vào nền tảng
・Khả năng thay đổi kinh doanh thấp
・Phiên bản cũ
・Thiếu kỹ sư được đào tạo

Công cụ chuyển đổi được phát triển của riêng chúng tôi

Với nhiều năm kinh nghiệm chuyển đổi và vận hành hệ thống lớn, chúng tôi có thể chuyển sang hệ thống mới mà không làm mất đi sự tiện lợi của hệ thống cũ và sau đó phát triển một công cụ chuyển đổi với những điểm quan trọng sau:

 • Chi phí bảo trì thấp
 • Cải thiện hiệu suất và chất lượng
 • Mục tiêu tốt hơn cho doanh nghiệp
 • Tích hợp vào một hệ thống mở
 • Giảm sự phụ thuộc vào con người

Giới thiệu công cụ di chuyển được phát triển của riêng chúng tôi:

ezAnalyze

 • Phân tích mã nguồn hiện tại
 • Trực quan hóa bằng đồ thị (Cây cú pháp trừu tượng, Đồ thị luồng điều khiển và Đồ thị cuộc gọi…)
 • Đề xuất chỉ định bảng DB từ mã nguồn (Cobol)
 • Phát hiện mã nguyên vẹn và mã chết
 • Đề xuất một mẫu chuyển tiếp (mẫu nháp)

ezMigrate

Khung chuyển đổi chung giải quyết các vấn đề chuyển đổi khác nhau tại công ty của chúng tôi.

1. Phân loại

 • Nâng cấp
 • Chuyển đổi ngôn ngữ

2. Điểm mạnh

 • Việc chuyển đổi mã có thể được thực hiện một cách triệt để như với trình biên dịch
 • Ngôn ngữ được nhập dựa trên ngữ pháp chính xác của mẫu mã (có thể thay đổi).
 • Nguồn được xuất dựa trên tệp mẫu (có thể thay đổi).
 • Quy tắc chuyển đổi dựa trên một mẫu (có thể thay đổi).
 • Có thể theo dõi mã đã thay đổi trong báo cáo Excel.