Chúng tôi sẽ:

  • Phân tích yêu cầu kinh doanh
  • Khả năng kỹ thuật phát triển và Quản lý dự án,
  • Thực hiện các phân tích cần thiết để thiết kế, sản xuất, giới thiệu một cách nhất quán

Để hiện thực hóa hệ thống phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Đặc biệt là về dịch vụ bảo hiểm, kinh doanh chứng khoán và kinh doanh bất động sản, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ cho các nhu cầu cấp cao đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức dồi dào đồng thời có thể đáp ứng một cách linh hoạt và chính xác.

Kiến thức kinh doanh và kinh nghiệm kĩ thuật

Chúng tôi sẽ đưa ra đề xuất phù hợp nhất theo loại hình & quy mô kinh doanh của khách hàng dựa trên kiến ​​thức kinh doanh tích lũy được bằng nhiều kinh nghiệm hỗ trợ vận hành và phát triển hệ thống kinh doanh lâu năm

Giảm chi phí thuê Offshore

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phát triển Offshore với giá cả hợp lý.
Mô hình làm việc Offshore theo tiêu chuẩn Nhật Bản đảm bảo an ninh và chất lượng.

Công nghệ

Chúng tôi phát triển phần mềm đáp ứng các yêu cầu riêng của khách hàng.
Các kỹ sư lành nghề của chúng tôi luôn tuân thủ và giữ đúng thời hạn quy định cũng như cung cấp giải pháp có thể giải quyết tất cả các yêu cầu đã xác định.

Ngôn ngữ

C, C++, Java, C#, VB(Visual Basic), VB.net, Objective-C, COBOL, JavaScript, Perl, PHP, Python, Ruby, VBScript, VBA

Công cụ quản lý

GIT, SVN, Redmine